Projektowanie 3D

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania technicznego oraz uprawnienia, by wykonać kompletną inwentaryzację architektoniczno- budowlaną.

Opracowujemy ekspertyzy i opinie techniczne.

Inżynieria odwrotna to technika, która wykorzystuje model 3D, uzyskany w wyniku skanowania danego przedmiotu do jego analizy. Skanowanie odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu, pozwalającego na wykrycie nawet najdrobniejszych mankamentów oryginału.

Oferujemy pomiary 3D obiektów przemysłowych i budowlanych za pomocą profesjonalnego skanera firmy FARO. Skaner zaprojektowany został do zastosowań zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, wymagających skanowania przy odległości do 70 metrów i z dokładnością +/- 1 mm.

Oferujemy także pomiary z wykorzystaniem EinScan HX – ręcznego skanera 3D, skanującego obiekty o różnym kształcie i rozmiarze, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność.

Wykonujemy inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcze nowych i modernizowanych zakładów przemysłowych – zarówno w 2D, jak i w 3D.

https://www.youtube.com/channel/UCjvOII8MbXWAhiXB7ndJrjg